POLITYKA PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE PRYWATNOŚCI

GOLDWORK

GOLDWORK jest kontrolerem w rozumieniu AVG, a zatem ma kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych i określa cel i środki do przetwarzania. W Oświadczeniu prywatności została określona Polityka Prywatności GOLDWORK. Niniejsze Oświadczenie prywatności ma również zastosowanie w przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem różnych stron internetowych, w tym: www.goldwork.org, poprzez różne firmy GOLDWORK i subdomeny tych stron. GOLDWORK przywiązuje wielką wagę do ochrony Twojej prywatności i danych (osobistych). Termin dane oznacza dane online i offline uzyskane od interesariuszy, w tym użytkowników strony internetowej, osób poszukujących pracy, pracowników i klientów. Dane te są zatem starannie przetwarzane i zabezpieczane i GOLDWORK jest za to odpowiedzialny. Dzięki naszej polityce prywatności dajemy wgląd w to, jakie informacje zbieramy i przetwarzamy, dlaczego je zbieramy i przetwarzamy, oraz w jaki sposób można je zmodyfikować lub usunąć. W ten sposób można dokładnie zrozumieć, w jaki sposób działamy.

Jeśli dobrowolnie dostarczasz nam informacji, wykorzystujemy je zgodnie z naszą Polityką prywatności. Wszystkie dane uzyskane przez GOLDWORK są traktowane z najwyższą starannością i zabezpieczone, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY?

GOLDWORK gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania swoich usług, takich jak pośrednictwo. Dostęp do tych danych jest ograniczony dla pracowników / stron trzecich, dla których dane te są niezbędne do wykonania ich zadań. Ponieważ my, jako agencja pośrednictwa pracy tymczasowej, jesteśmy odpowiedzialni za poprawność tych informacji, będziemy okresowo pytać, czy podane informacje są nadal poprawne. Przez dane osobowe rozumiemy następujące dane: wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę fizyczną. Na przykład: dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów, numery personalne, data urodzenia, płeć, narodowość, doświadczenie zawodowe i szkolenia. Przez wrażliwe dane osobowe rozumiemy dane pokazujące czyjąś rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne oraz zdrowie. Zasadniczo nie przetwarzamy tych informacji, chyba że ma zastosowanie wyjątek prawny i jest to bezwzględnie konieczne do przetworzenia. GOLDWORK nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za dane, które osoba sama nam przekazuje. Dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach GOLDWORK lub na serwerach strony trzeciej. Nie będziemy łączyć danych osobowych z innymi danymi osobowymi, które posiadamy.

DLACZEGO GROMADZIMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe gromadzimy w celu realizacji naszych usług. Nasze usługi obejmują pośrednictwo, zatrudnienie tymczasowe, oddelegowanie, rekrutację i selekcję, rozwój osobisty i zdolność do zatrudnienia i zarządzanie personelem.

Dane osobowe pracowników przetwarzamy z następujących powodów:

 • Pośrednictwo pracy

 • Identyfikacja tożsamości

Dane osobowe klientów przetwarzamy z następujących powodów:

 • Aby móc wysyłać oferty i informować o naszych usługach i działaniach. I ostatecznie, aby lepiej dostosować informacje do Twoich życzeń i potrzeb informacyjnych.

 • Abyśmy mogli zwrócić się do Ciebie w sprawie ofert komercyjnych, takich jak kampanie promocyjne i newslettery. Aby otrzymywać newslettery, należy się zarejestrować. Wyrejestrować się można w łatwy sposób za pomocą linku w stopce newsletteru.

 • Aby móc ocenić Twoją przydatność i dostępność w celu pośrednictwa do pracy przez okres 1 roku lub kilku lat (przez cały rok).

 • Abyśmy mogli nawiązać i utrzymywać relacje pośrednictwa w pracownikach/personelu i wykonywać dla nich prace administracyjne.

 • Do celów zarządzania, ze względów bezpieczeństwa oraz przeprowadzania audytów i kontroli kont.

 • Aby uzyskać certyfikaty.

 • Abyśmy mogli przestrzegać praw i przepisów, kiedy zawarliśmy z Tobą relację pośrednictwa w pracownikach/personelu.

JAK OBCHODZIMY SIĘ DANYMI OSOBOWYMI UZYSKANYMI OD KLIENTÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ?

GOLDWORK gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu świadczenia żądanych usług . Jeśli wniesiesz o podanie informacji lub oferty za pośrednictwem formularza kontaktowego, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i ewentualnie kilku dodatkowych informacji. Twoich danych używamy wyłącznie do przetwarzania Twojego wniosku. Gdy wyślesz do nas zapytanie, e-mail lub inne wiadomości, możliwe, że będziemy je przechowywać.

Prowadzimy ewidencję, która mówi coś o korzystaniu z naszej strony internetowej, na przykład o liczbie odwiedzających w danym okresie, z jakich krajów pochodzą nasi odwiedzający i które strony są wyświetlane najczęściej. Rejestrujemy twój adres IP i nazwę domeny. Aby dostosować urządzenia i funkcje do aparatury użytkownika, śledzimy również rodzaj przeglądarki, przez jaką uzyskujesz dostęp do naszej witryny. Uzyskane informacje stanowią własność GOLDWORK. Informacje są wykorzystywane do ulepszania naszych usług i ewentualnie naszych działań marketingowych. Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej w żadnym wypadku nie będą wynajmowane ani sprzedawane stronom trzecim. Gromadzimy również dane, gdy są one umieszczane przez Ciebie lub innych w publicznych środkach, takich jak media społecznościowe, i z których wynika, że jesteś zainteresowany naszymi usługami. W tej sytuacji skontaktujemy się z Tobą zgodnie z naszymi warunkami i należytym przestrzeganiem naszego Oświadczenia Prywatności. W przypadku gdy nie jesteś zainteresowany, możemy Twoje dane osobowe przetworzyć tak byś nie otrzymywał od nas już żadnych informacji/ofert.

JAK OBCHODZIMY SIĘ DANYMI OSOBOWYMI UZYSKANYMI OD PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ?

Jeśli zarejestrujesz się jako pracownik tymczasowy za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych i wyrażasz zgodę na pośrednictwo, GOLDWORK skontaktuje się z Tobą w celu skompletowania Twoich danych osobowych w celu pośredniczenia miedzy Tobą, jako pracownikiem tymczasowym a naszymi klientami/zleceniodawcami . Jeśli zwrócisz się do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i ewentualnie kilku dodatkowych informacji. Twoich danych używamy wyłącznie do przetwarzania Twojego wniosku. Gdy wyślesz do nas zapytanie, e-mail lub inne wiadomości, możliwe, że będziemy je przechowywać.

Prowadzimy ewidencję, która mówi coś o korzystaniu z naszej strony internetowej, na przykład o liczbie odwiedzających w danym okresie, z jakich krajów pochodzą nasi odwiedzający i które strony są wyświetlane najczęściej. Rejestrujemy twój adres IP i nazwę domeny. Aby dostosować urządzenia i funkcje do aparatury użytkownika, śledzimy również rodzaj przeglądarki, przez jaką uzyskujesz dostęp do naszej witryny. Uzyskane informacje stanowią własność GOLDWORK. Informacje są wykorzystywane do ulepszania naszych usług i ewentualnie naszych działań marketingowych. Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej w żadnym wypadku nie będą wynajmowane ani sprzedawane stronom trzecim. Gromadzimy również dane, gdy są one umieszczane przez Ciebie lub innych w publicznych środkach, takich jak media społecznościowe, i z których wynika, że jesteś zainteresowany naszymi usługami. W tej sytuacji skontaktujemy się z Tobą zgodnie z naszymi warunkami i należytym przestrzeganiem naszej Polityki prywatności. W przypadku gdy nie jesteś zainteresowany, możemy Twoje dane osobowe przetworzyć tak byś nie otrzymywał od nas już żadnych informacji/ofert.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

GOLDWORK, podczas oferowania swoich usług wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to mały plik wysyłany ze stronami z naszej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Używamy pliki cookie, aby zapamiętać Twoje ustawienia i preferencje. Pliki te można wyłączyć za pomocą przeglądarki. Zrobienie tego różni się w zależności od przeglądarki, skorzystaj z funkcji pomocy przeglądarki. Można także ustawić dla każdej przeglądarki, całkowity brak otrzymywania plików cookie, co ograniczy komfort korzystania z witryny.

Pliki cookie są również umieszczane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, za pośrednictwem usługi Analytics firmy Google. Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić i otrzymywać raporty o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązany lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. My na to nie mamy żadnego wpływu. Prywatność odwiedzających naszą stronę jest szanowana przez wszystkich naszych pracowników. Informacje i dane osobowe są traktowane poufnie, również przez osoby trzecie, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo przechowywania danych i nie są wykorzystywane do innych celów niż wymienione.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

GOLDWORK zapewnia odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. GOLDWORK przechowuje dane osobowe, które przekazujesz na serwery komputerowe, bezpiecznie w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chroni przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W zakresie, w jakim dane dostarczane są do przetwarzających te dane, którzy świadczą usługi lub wykonują zlecenia w imieniu GOLDWORK uzgodnił, że optymalnie chroni dane osobowe.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH / PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

GOLDWORK zawsze będzie odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych. GOLDWORK nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi list klientów stronom trzecim. GOLDWORK nigdy nie ujawni Twoich danych osobowych bez powiadomienia, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • aby spełnić żądanie prawne lub proces prawny;

 • w celu ochrony i obrony praw lub własności GOLDWORK;

 • działać w szczególnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników GOLDWORK lub społeczeństwa.

GOLDWORK ma jako administrator przetwarzania zawarte umowy ze wszystkimi stronami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe GOLDWORK, w celu zapewnienia odpowiedniego przetwarzania danych osobowych.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

GOLDWORK nie przechowuje danych osobowych dłużej niż to konieczne i przechowuje dane tylko w celu realizacji celów, dla których dane są gromadzone. Okresy przechowywania stosowane przez GOLDWORK zależą od obowiązujących ustawowych okresów przechowywania. Z wyjątkiem tych danych, które musimy przechowywać dłużej, ponieważ zobowiązuje nas do tego prawo. Niniejszym rozróżniamy zarejestrowanego pracownika tymczasowego, pracującego pracownika tymczasowego i pracownika tymczasowego, który już nie pracuje.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH RELACJI BIZNESOWYCH

GOLDWORK przechowuje dane kontaktowe pracowników zleceniodawców, sprzedawców i innych organizacji, z którymi GOLDWORK utrzymuje relacje biznesowe. Przetwarzamy te dane w celu wysłania ofert i dostarczenia informacji o naszych usługach oraz w celu utrzymania relacji biznesowych oraz zawarcia i utrzymania umowy o zlecenie. Dotyczy to danych osobowych, takich jak nazwiska, dane kontaktowe i funkcje osób kontaktowych. GOLDWORK może przekazywać te dane do celów pośrednictwa. Dane te można również przekazać innym partnerom biznesowym i przetwarzającym dane, którzy świadczą usługi w imieniu GOLDWORK. Lub gdy GOLDWORK jest zobowiązany nakazem sądowym do przekazania tych danych.

TWOJE PRAWA

Masz prawo w każdej chwili zażądać i, jeśli chcesz, zmienić lub (pozwolić) usunąć dane, które posiadamy od Ciebie. Możesz w tym celu wysłać wiadomość e-mail do biuro.goldwork@gmail.com. Aby upewnić się, że Ty przesłałeś wniosek, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości. Na tej kopii prosimy o zamalowanie na czarno MRZ (strefa czytelna maszynowo, pasek z numerami na dole paszportu). Ma w celu ochrony Twojej prywatności. GOLDWORK odpowie tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku 

w ciągu trzydziestu dni roboczych.

ZMIANA NASZEGO OŚWIADCZENIE PRYWATNOŚCI

To oświadczenie prywatności może się zmienić. GOLDWORK będzie regularnie aktualizował niniejsze oświadczenie prywatności w celu odzwierciedlenia opinii firmy i klientów. GOLDWORK zachęca do okresowego przeglądu polityki prywatności, aby śledzić, w jaki sposób GOLDWORK chroni Twoją prywatność oraz Twoje dane osobowe.

KONTAKT

GOLDWORK chętnie otrzyma Twoją opinię na temat tego Oświadczenia Prywatności. Jeśli uważasz, że GOLDWORK nie przestrzega tych zasad, skontaktuj się z GOLDWORK pod adresem biuro.goldwork@gmail.com.

Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia cookie korzystając z menu opcji internetowych w swojej przeglądarce.
Zachowujemy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i wykorzystaniu plików cookie. Na tej stronie znajduje się także jego aktualna wersja.
Niniejsza polityka została zmieniona po raz ostatni w dniu maj 2019 r.